slider1
slider1
slider4
slider4
slider8
slider8
slider11
slider11

Livscoaching – redskap för ditt personliga ledarskap

Livscoaching kan beskrivas som en resa – en resa att lära känna dig själv bättre, en resa att få ut mesta möjliga av dig själv och ditt liv. Att hitta dina drivkrafter, din längtan och din motivation.

Att bli coachad – en aktiv handling
Att bli coachad handlar om en vilja att utforska och utmana dig själv – dina handlingar, värderingar och föreställningar. Utifrån mål och handlingsplaner behöver du omsätta dessa i verkligheten – gå till handling. Mellan coaching sessionerna är det din uppgift att ta de nödvändiga stegen mot målet.

Du väljer vad samtalet med mig ska handla om, jag bidrar genom min kunskap om utvecklingsprocessen och med mina frågor. Detta skapar tydlighet om att det är du som ansvarar för din process, dna val och dina handlingar.

Coaching – varför fungerar det så bra?
Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper dig att plocka fram vad som är viktigt , hjälper dig att sätta mål och att hitta dina bästa sätt att nå dessa mål.

Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande. Genom coachingen fördjupar du ditt lärande, förbättrar dina prestationer och utvecklar din livskvalitet – utnyttjar hela din personliga potential.

Vad gör en coach?
Coach är ett ord som finns i många olika sammanhang ; hälsocoach , karriärcoach relationscoach, hundcoach etc. Det är inte ovanligt att coach i media används i sammanhang som expert eller rådgivare. En professionell coach är vare sig expert, rådgivare eller mentor. Hos en coach får du vare sig expertråd eller lösningar.

Coach – fokus på dina möjligheter
Som coach är min främsta uppgift att göra dig framgångsrik i din egen förändringsprocess. Jag hjälper och stöttar dig att finna svaren och vägen till förändring / utveckling. Det viktigaste för att du ska utvecklas är att du ökar din kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt. Jag utgår från att du både kan och vill ta ansvar för dina val och handlingar.

Coachingens syfte är att starta konkreta förändringar i ditt liv, på det inre eller yttre planet. Det är ett samarbete där du har all kunskap om dig och ditt liv, och där jag bidrar med att aktivt lyssna och att ställa kraftfulla frågor som underlättar för dig att skapa nya perspektiv och kraft att hitta dina egna svar och vägar till förändring.

Coaching ger dig möjlighet till nya perspektiv- att se situationen på ett annat sätt skapar nya möjligheter för att fatta nya beslut och handlingar.
Alla vägar leder till Rom – det viktiga är att du finner din väg.

Coaching kan beskrivas som en resa – en resa för att lära känna dig själv bättre, en resa för att få ut det mesta möjliga av dig själv och ditt liv. Denna resa handlar också om att utforska nya ”kontinenter på din karta ” – att hitta dina drivkrafter, din längtan och din motivation.

coaching2
Du är den viktigaste personen i ditt liv – Hitta nyckeln till dig själv och din framtid.

Reflektion – en del i coachingprocessen
Reflektion är en aktiv handling som kräver tid och ett stillat sinne. Vi behöver ta oss tid för att stanna upp och stilla vårt sinne. Förr i tiden ”Kurade man skymning” – då dagsljuset tog slut slog man sig ned vid öppna spisen och filosoferade, vilade och samtalade. Idag, då vi ständigt är uppkopplade har dessa naturliga pauser i tillvaron försvunnit. Samtalet, det reflekterande samtalet, har kommit i skymundan.

Som coach har jag förmånen att möta människor och ta del av deras känslor, tankar, önskningar och erfarenheter. Jag möter människor som vill ha en förändring och det är just i det reflekterande samtalet som möjligheter för denna förändring uppstår. Reflektionen skapar kraft för nya handlingar som för människor mot sina önskningar och mål.

Coaching handlar om att minska glappet mellan där du är och vill vara.
På vägen arbetar vi bla. med:

  • Kartläggning av nulägget
  • Visioner och målbilder
  • Insikt och ökad medvetenhet
  • Styrkor och färdigheter
  • Nya handlingar – Att göra på nytt sätt
  • Ansvarstagande
  • Motstånd och hinder